Hogere huizenprijs, NHG grens omhoog

In de maanden juni, juli en augustus is de gemiddelde koopsom uitgekomen op € 291.444,=. De (WEW) Waarborgfonds Eigen Woningen heeft laten weten dat er daardoor meer hypotheken in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) . Reden voor het opschroeven is dat de huizenprijzen in de lift zitten.
Per 2019 wordt voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen de kostengrens vastgesteld op € 290.000,-.
Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, € 307.400,-. Het kostengrensbesluit moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.
De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.
Begin dit jaar ging het bedrag dat maximaal geleend kon worden om voor de garantieregeling in aanmerking te komen ook al omhoog.