Wat is een legalisatie?

Legalisatie is de vaststelling dat de handtekening op een document inderdaad van de ondertekenaar is. Een notaris stelt vast dat jij zelf het document (bijvoorbeeld een volmacht) ondertekent en dat jouw handtekening op het document staat. Zo kan worden voorkomen dat achteraf onenigheid ontstaat over de echtheid van een handtekening.

Scroll naar top