Gebruikelijke werkzaamheden

WONING & HYPOTHEEK S = STANDAARD INBEGREPEN
V = EXTRA KOSTEN VERKOPER
K = EXTRA KOSTEN KOPER
controle en bevestiging ontvangst koopovereenkomst aan partijen binnen 3 dagen na ontvangst s
het bestuderen van de eigendomsakte van verkoper s
inzage bij het Kadaster en onderzoek beschikkingsbevoegdheid s
opvragen persoonsgegevens (inzage GBA, en VIS) 1 persoon s
onderzoek naar lasten en beperkingen s
opvragen OZB en waterschapslasten en bewaken waarborgsom s
opvragen servicekosten (alleen in geval van een appartement) s
passeren van de akte, afgifte eigendomsbewijs en inschrijven akte bij het Kadaster s
het doornemen van de hypotheekstukken s
het opmaken van de akte(n) s
het opvragen van de gelden bij uw hypotheekverstrekker s
het opmaken van eventuele onderhandse stukken s
afgifte afschriften s
opstellen verkoopvolmacht v
opstellen koopvolmacht k
overboeking per betalingsopdracht (eerste 3 inbegrepen) v en/of k
inschrijven koopovereenkomst Kadaster v en/of k
verwerking hypotheekstukken ECH (indien uw hypotheek loopt via Rabobank, Nationale Nederlanden) v en/of k
extra kosten indien overdracht van een appartement k
overdracht van een erfpachtsrecht k
extra kosten in geval verkoop/koop uit faillissement of nalatenschap v
aflossen krediet/persoonlijke lening v en/of k
extra registergoed/onderpand (bij hypotheek of overdracht) k
kosten aflossen en doorhalen 1 hypotheek voor verkoper v
vestigen overbruggingshypotheek k
opmaken depotovereenkomst (verplicht indien ons kantoor gelden in depot neemt) v en/of k
inzage GBA, en VIS per extra persoon v en/of k
Scroll naar boven