Moeilijke notaristerm? Vertaal ’em hier!

Knap lastig soms, die notaristaal! Het zijn ook geen woorden die je dagelijks voorbij ziet komen. Wij vinden het belangrijk dat jij snapt wat je leest. Daarom kun je vanaf nu jouw moeilijke notaristermen vertalen op www.notaris.nl/vertaal.

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. Dit schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

De staatssecretaris kondigde in een Kamerbrief al aan met een tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting te komen. Daarin staat onder meer dat uit de notariële akte moet blijken dat een beroep wordt gedaan op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief. Notarissen dienen aan de akte een schriftelijke verklaring te hechten en een elektronische kopie hiervan naar de Belastingdienst te sturen. De KNB en de Belastingdienst zijn in overleg over voor beide partijen werkbare teksten in de akte.

Vacature kandidaat-notaris/potentieel opvolger met minimaal 6 jaar ervaring.

Waarmee daag jij ons uit?

Accuratesse | Klantvriendelijk | Flexibel

– je bent enthousiast over het notariaat;

– je hebt een groot empathisch vermogen;

– je vindt het leuk om diverse disciplines secuur en op hoog niveau te behandelen en verder uit te bouwen;

– je wil werken op een in de regio goed bekend staand kantoor met veel vaste cliënten;

– je beschikt over uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wat kunnen wij jou bieden?

– een stadspraktijk in een werkomgeving omgeven door natuur en met (nog) betaalbare woonlasten;

– een collegiale sfeer, binnen kantoor maar ook met de andere notariskantoren binnen (de regio) Arnhem;

– goed opgeleide en zelfstandige medewerkers;

– een stimulerende werkomgeving vol afwisseling en dynamiek;

– een samenwerking met 2 andere vergelijkbare notariskantoren buiten de regio op het gebied van kennisuitwisseling, kantoorvergelijking, ondersteuning.

Ben jij enthousiast?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, voel je je thuis in een hecht team en wil je een fijne werkomgeving? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar Jenny Hoogen, hoogen@026notariaat.nl.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Neem snel een kijkje op www.026notariaat.nl!

Hogere huizenprijs, NHG grens omhoog

In de maanden juni, juli en augustus is de gemiddelde koopsom uitgekomen op € 291.444,=. De (WEW) Waarborgfonds Eigen Woningen heeft laten weten dat er daardoor meer hypotheken in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) . Reden voor het opschroeven is dat de huizenprijzen in de lift zitten.
Per 2019 wordt voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen de kostengrens vastgesteld op € 290.000,-.
Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, € 307.400,-. Het kostengrensbesluit moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.
De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.
Begin dit jaar ging het bedrag dat maximaal geleend kon worden om voor de garantieregeling in aanmerking te komen ook al omhoog.

ZZP’ers krijgen makkelijker geld voor aankoop woning

Zzp’er en een droomhuis willen kopen? Lange tijd kon je dat wel schudden als je niet langer dan drie jaar actief was als ondernemer.Het wisselende inkomen en de onzekere toekomst was voor geldverstrekkers reden om terughoudend te zijn in het verstrekken van een hypotheek. Gelukkig kun je nu als zelfstandige zonder personeel eerder bij een bank aankloppen voor een zak geld.

De Hypotheekshop geeft aan dat ook startende ZZP’ers steeds vaker in aanmerking komen voor een hypotheek. Wel moeten ze dan wel minimaal twaalf maanden bezig zijn als zelfstandig ondernemer. Er zijn bureau’s die ingeschakeld kunnen worden die een inkomen berekenen op basis van de afgelopen drie jaar waarin ze zelfstandig en in loondienst werkten. Niet alleen zijn er steeds meer verstrekkers die de zelfstandigen verwelkomen, zij zijn ook steeds ruimhartiger met de hoogte van de hypotheken.

Huis en Hypotheek

Rentevaste periode van 20 jaar mét NHG (Nationale Hypotheek Garantie) meest gekozen

In 2018 kozen de meeste mensen voor een rentevaste periode van 20 jaar mét NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Op de tweede plaats komt de 10 jaar vast (tot 65% van de woningwaarde, zonder NHG), gevolgd door 10 jaar vast met NHG. De meest gesloten rentevaste periode die de afgelopen 10 jaar afgesloten werd is een hypotheekrente die 10 jaar vast staat.

Op dit moment wordt zelfs bij één op de zeven nieuwe hypotheken gekozen voor de langste renteperiode. Samenwonende starters op de woningmarkt tot 25 jaar oud uit Limburg zetten hun hypotheekrente gemiddeld zelfs ruim 25 jaar vast.

Getrouwde stellen en alleenstaanden zetten de rente minder lang vast dan samenwoners en geregistreerde partners , hier lijkt met name ‘leeftijd’ het verschil te verklaren. Opmerkelijk is dat alleenstaanden, vaak toch starters, de hypotheekrente korter blijken vast te zetten. Net als bij kopers uit de Randstad is de manier waarop de leencapaciteit op inkomen wordt bepaald deels een verklaring voor het verschil in renteduur. Bij een rentevaste periode van 20 of 30 jaar is het leenbedrag in de regel lager dan bij 10 jaar vast. In een krappere woningmarkt is het voor kopers van belang het maximaal haalbare uit het hypotheekaanbod van een geldverstrekker te kunnen halen.

Toenemend eigenwoningbezit onder oudere overledenen

Het gemiddelde vermogen van alle overledenen was in 2015 € 23700. In 2011 was dit bedrag nog € 1.700 hoger (€ 25.400) vergeleken met 2014 is het € 800 lager.

De waarde van de nagelaten woningen is gedaald, was de gemiddelde waarde in 2007 nog € 150.000, in 2015 bedroeg de waarde gemiddeld € 135.000.

De daling begon in 2011 en duurde tot 2014, in 2015 is echter nog geen stijging te zien aangezien nabestaande een (lagere) WOZ van 2014 mochten opgeven en op deze manier minder erfbelasting betaalden. Toch is de totale waarde van de nagelaten eigen woningen gestegen, dit komt doordat het woningbezit toegenomen is. In 2007 liet een op de vier overledenen een eigen woning na, in 2015 was dat een op de drie.

Bron CBS

VVE niet op orde, de koper is de dupe

Sinds 1 april 2018 nemen taxateurs dit op in het taxatierapport.

Rijksoverheid logo

Invoering UBO-register uitgesteld

De invoering van het UBO-register is uitgesteld. Niet eerder dan in de loop van 2019 zal het worden ingevoerd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder leek invoering in de loop van 2018 aannemelijk. Het uitstel hangt samen met wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Nationaal Energiebespaarfonds

Meer dan 4.200 energiebespaarleningen in 2017 verstrekt door fonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft in 2017 ruim 4.200 energiebespaarleningen aan huiseigenaren verstrekt en nog zo’n 50 aan Verenigingen van Eigenaars.

Om meer bekendheid te geven aan wat het Nationaal Energiebespaarfonds betekent voor de verduurzaming van Nederland, is deze maand het jaarbericht 2017 van het fonds uitgebracht. Hierin is op aansprekende wijze verwoord waar het fonds voor staat.

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Een comfortabel en energiezuinig huis kan bijdragen aan een lagere energierekening en aan waardebehoud van de woning.