Huis en Hypotheek

Rentevaste periode van 20 jaar mét NHG (Nationale Hypotheek Garantie) meest gekozen

In 2018 kozen de meeste mensen voor een rentevaste periode van 20 jaar mét NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Op de tweede plaats komt de 10 jaar vast (tot 65% van de woningwaarde, zonder NHG), gevolgd door 10 jaar vast met NHG. De meest gesloten rentevaste periode die de afgelopen 10 jaar afgesloten werd is een hypotheekrente die 10 jaar vast staat.

Op dit moment wordt zelfs bij één op de zeven nieuwe hypotheken gekozen voor de langste renteperiode. Samenwonende starters op de woningmarkt tot 25 jaar oud uit Limburg zetten hun hypotheekrente gemiddeld zelfs ruim 25 jaar vast.

Getrouwde stellen en alleenstaanden zetten de rente minder lang vast dan samenwoners en geregistreerde partners , hier lijkt met name ‘leeftijd’ het verschil te verklaren. Opmerkelijk is dat alleenstaanden, vaak toch starters, de hypotheekrente korter blijken vast te zetten. Net als bij kopers uit de Randstad is de manier waarop de leencapaciteit op inkomen wordt bepaald deels een verklaring voor het verschil in renteduur. Bij een rentevaste periode van 20 of 30 jaar is het leenbedrag in de regel lager dan bij 10 jaar vast. In een krappere woningmarkt is het voor kopers van belang het maximaal haalbare uit het hypotheekaanbod van een geldverstrekker te kunnen halen.