Toenemend eigenwoningbezit onder oudere overledenen

Het gemiddelde vermogen van alle overledenen was in 2015 € 23700. In 2011 was dit bedrag nog € 1.700 hoger (€ 25.400) vergeleken met 2014 is het € 800 lager.

De waarde van de nagelaten woningen is gedaald, was de gemiddelde waarde in 2007 nog € 150.000, in 2015 bedroeg de waarde gemiddeld € 135.000.

De daling begon in 2011 en duurde tot 2014, in 2015 is echter nog geen stijging te zien aangezien nabestaande een (lagere) WOZ van 2014 mochten opgeven en op deze manier minder erfbelasting betaalden. Toch is de totale waarde van de nagelaten eigen woningen gestegen, dit komt doordat het woningbezit toegenomen is. In 2007 liet een op de vier overledenen een eigen woning na, in 2015 was dat een op de drie.

Bron CBS